ලිංගික ක්‍රියාකාරිත්වය වර්ධනය කරගත හැකි ඖෂධ තිබෙනවාද

ලිංගික ක්‍රියාකාරිත්වය වර්ධනය කරගත හැකි ඖෂධ තිබෙනවාද? අප ජීවත්වන සමාජයෙහි පවතින සංස්‌කෘතික සහ සමාජීය රාමුව තුළ ලිංගික ගැටලු පිළිබඳව සාකච්ඡා කෙරෙන්නේ අතිශය පෞද්ගලික අයුරිනි. එය ප්‍රසිද්ධියේ කතා බහ නොකළ …

Sinhala Wela Wal katha Hukana Katha Kupadiya

sinhala wela කැම්පස් අක්කා කකුල් දෙකෙන්ම අක්කා මව අක්කගේ කිම්බට තියල තද කරලා.. මේ සිද්දිය උනේ මම o/l කරලා ගෙදර ඉන්න දවස් වල. පොඩි කොස් එකක් කර එකත් සල්ලි …
error: Content is protected !!